Garanti Belgesi Sorgulama Anasayfa
Tüketicilerin satın aldıkları mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgedir. Garanti Belgesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilmektedir.
Garanti Belge Numarası:
  -
  Ara